top of page

MITT ARBETE

Utdrag av nuvarande projekt samt några äldre jag stolt medverkat i.

Flygplan på landningsbanan

ARLANDA FLYGPLATS
SWEDAVIA

Augusti 2016- 2021

Arlanda flygplats är i full fart med att expandera och denna gång är det en ny pir som ska tas fram. 

I detta projektet har jag varit med i flera år för att ta fram bygghandling för utförandeentrepenad, min roll i detta projekt var TA för mark. 

28 ha hårdgjord yta inkl. schakter/ fyllningar för VA, Hydrant, Markvärme, El, Stödmurar etc.

FÖRBIFART STOCKHOLM, FSK02 ÅF/TRAFIKVERKET

November 2015 - 2017

Ansvarig för upprätthållande av 3D modell bergtunnlar.  Ansvarig för upprätthållande av karteringsunderlag.  

tågstation
elektrisk ingenjör
LIKRIKTARSTATION HVDC
ABB, Tyskland

Oktober 2012 - Augusti - 2014

Ansvarig för hantering av granskningar mellan byggare, kund och ABB för civildelen (mark, fundament, byggnader)

bottom of page